Månad: mars 2022

Spara pengar på finansmarknaden

Finansmarknaden är ett samlingsbegrepp på det globala marknaderna världen över där handel sker med olika finansiella instrument, värdepapper och annat. Börsen är en marknadsplats. Att investera och spara pengar på börsen är bra ur flera aspekter. För att kunna spara pengar både till en buffert och för att kunna investera kan det vara bra att…

av lovisa 26th mars 2022 0