Fördelar och nackdelar med kapitalism

Fördelar och nackdelar med kapitalism

15th oktober 2020 0 av lovisa

Det ekonomiska systemet kapitalism både möjliggör och uppmuntrar företag till privat ägande för att generera vinster. Många länder präglas av det kapitalistiska systemet och kombinerar det med andra ekonomiska system. För närvarande finns det inget land som är fullständigt kapitalistiskt. Följande delar kännetecknas i kapitalism:

  • Begränsat ingripande från staten.
  • Privata företag äger produktionsmedel.
  • Priser på varor och tjänster styrs av marknaden utan statliga priskontroller.

Vilka fördelar och nackdelar har detta ekonomiska system? Detta kommer att besvaras härnäst på ett objektivt sätt. Läs vidare för att få en nyanserad bild.

4 fördelar med kapitalism

1. Frihet. Kapitalism bidrar till ekonomisk och politisk frihet. I ett system där staten äger produktionsmedlen blir staten mäktig och kraftfull med en utbredd och i värsta fall invasiv byråkrati.

2. Effektivitet. I ett samhälle med kapitalism får företag incitament till att effektivt producera efterfrågade varor. Företag motiveras därmed av att sänka onödiga kostnader och undvika slöseri. I motsats har statligt ägda företag tendens till att vara mindre effektiva och mindre motiverade av nya innovativa arbetsmetoder.

3. Innovation. Kapitalismen får företag att försöka skapa och utveckla lönsamhet. De kommer därför sällan vara stillastående utan investera i nya saker som produktutveckling, kreativitet och fler val av varor. Allt som kan bli populärt hos kunder motiverar företag.

4. Ekonomisk tillväxt. Motorn i kapitalism är incitament som företag får av hårt arbete, innovation och ekonomisk expansion. Företag har en genuin drivkraft eftersom deras intäkter hänger ihop med hur mycket som säljs. Det kommer i sin tur att öka ekonomins BNP och höja dess levnadsstandard. Även fattiga gynnas av denna ökade rikedom eftersom ju mer som köps desto mer pengar stimulerar hela ekonomin.

3 nackdelar med kapitalism

1. Ineffektiv fördelning. En utmaning för ett kapitalistiskt system är hur resurser ska fördelas till de som saknar förmåga att tjäna pengar. Vissa saknar sociala färdigheter och kanske behöver gå en utbildning i presentationsteknik för att lära sig kroppsspråk och tala inför grupp. En annan grupp är inte efterfrågade på grund av otillräckliga färdigheter eller brist på utbildning.

2. Monopol. Privat ägande gör det möjligt för större företag att få monopol på marknaden. Risken med monopol på marknaden är att företag kan utnyttja positionen för att höja priser.

3. Gemensam nytta ignoreras. En nackdel med kapitalism är att det ignorerar sådant som inte handlar om vinst och externa omständigheter. Externa omständigheter är sådant som kollektivtrafik, miljö, hälsa, utbildning och allting som har nytta för allmänheten.