Hur fungerar ränta-på-ränta?

Hur fungerar ränta-på-ränta?

30th april 2020 0 av lovisa

Det var vetenskapsmannen Albert Einstein som en gång uttryckte sig med orden ”Ränta-på-ränta är jordens åttonde underverk. Den som förstår den, han tjänar på den – och han som inte förstår sig på den, betalar den”.

Fenomenet ränta-på-ränta är viktigt att att förstå i två sammanhang. Dels är den viktig att förstå när du ska spara pengar, och dels är den viktig att förstå när du ska låna pengar.

Den matematiska grunden i ränta-på-ränta innebär att du räknar ut basen, säg räntesatsen 3 %, gånger n, eller omskrivet till 3 % upphöjt till antal år eller perioder. För att bättre exemplifiera detta, kan vi ponera att du vill ta ut ett företagslån för att investera i en maskin som kan ge dig 5 % kronor i avkastning. Ränta-på-ränta innebär i detta att din initiala investering på 100 000 kr genererar 5 % i ränta första året, för att efterkommande år generera ytterligare 5 % i ränta på 105 000 kr.

5 % på 100 000 kr är alltid 5 000 kr. Så om du varje år investerar 100 000 kronor och får 5 % i ränta på investerar belopp kommer du alltid skapa 5 000 kr i ränta, vilket inte medför någon ränta-på-ränta. Om du däremot kan återinvestera din tidigare ränta drar du nytta av ränta-på-ränta-effekten. Anledningen till detta är att 5 % över 3 år inte ger 15 % avkastning, det ger 15,76 % därför att du även ränteberäknar föregående periods ränta.